caguirofie

哲学いろいろ

Romanos11

26 et sic omnis Israhel salvus fieret sicut scriptum est veniet ex Sion qui eripiat avertet impietates ab Iacob

26 De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito:
«El redentor vendrá de Sión
y apartará de Jacob la impiedad.

26 et ainsi, tout Israël sera *sauvé. C'est là ce que dit l'Ecriture:
De Sion[h] viendra le Libérateur;
il éloignera de *Jacob toute désobéissance.

26 Allora tutto Israele sarà salvato come sta scritto:
Da Sion uscirà il liberatore,
 egli toglierà le empietà da Giacobbe.

26 e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, e desviará de Jacó as impiedades;

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.