caguirofie

哲学いろいろ

2011-03-02から1日間の記事一覧

《アフリカ的段階》

◆ (『アフリカ的段階について』 ヘーゲルを解剖学した世界観?) 〜〜〜〜 http://y-bat.txt-nifty.com/doyo/2009/01/post-8de9.html マルクスはインド・ヨーロッパ語圏の外にアジア的共同体を見出したが、吉本〔隆明〕はそのアジア的段階より前の段階とし…

これらの石から

Matth.3:9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ